Copyright 2011 © Việt Designer
All rights reserved Phạm Hữu Dư

20

Oct

[Serif] Sanchez Slab Việt hóa | Việt Font

Hướng dẫn làm hoạt hình bằng kĩ thuật Low Poly trong Cinema4D (P1)

(Source: youtube.com)

19

Oct

Hướng dẫn tạo hiệu ứng mặt nước phản chiếu cho bức ảnh

(Source: youtube.com)

17

Oct

Hướng dẫn làm logo trái đất Universal bằng Cinema4D vs After Effects (P4)

(Source: youtube.com)

[Typewriter] Trixi Pro family Việt hóa | Việt Font

15

Oct

Hướng dẫn làm logo trái đất Universal bằng Cinema4D vs After Effects (P3)

(Source: youtube.com)

[Various] Capsuula Việt hóa | Việt Font

14

Oct

[Retro] UTM Ambrosia Việt hóa | Việt Font
[Script] UVF Sneaker Script Việt hóa | Việt Font
[Script] UVF Bellissima Script Pro Việt hóa | Việt Font